Jdi na obsah Jdi na menu
 


CANISTERAPIE

29. 8. 2008

CANISTERAPIE

Je jednou z mnoha složek zooterapie ( terapie za přítomnosti vhodných druhů zvířat ), terapie ( léčba ), která využívá pozitivního působení psa na udraví člověka, přičemž zdravím je myšleno jako stav psychické, fyzické a sociální pohody.

 

V současné době není canisterapie definována v našem právním řádě, nejedná se tedy dle právního řádu o žádný typ léčby. V budoucnosti by měla spadat do zdravotní výchovy obyvatelstva.

 

Canisterapie klade důraz na

- řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních

- působí na fyzické zdraví zahrnuje složku motivace k rehabilitaci

- povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky

- uplatňuje se zejména jako pomocná (podpůrná) psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít

 

Oblasti působení canisterapie

Canisterapii můžeme vyžít ve všech oborech. Samozřejmě za předpokladu určitého přizpůsobení se danému stavu a situaci. Tím je myšleno určité prostředí, stav klienta po fyzické a psychické stránce, přístupnost k práci, musíme přihlížet k různým zdravotním problémům.

 

 

1. Socioterapie

je léčba společenstvím, používá se při problémovém chování (drogová závislost, poruchy chování, hyperaktivita ), jako prevence šikany

2. Psychoterapie

je léčba psychologickými prostředky, uplatňuje se všude tam, kde jsou klinické obtíže způsobeny duševním stavem, například týrané a zanedbané děti, epilepsie, poúrazové stavy, dětská mozková obrna, hyperaktivita, demence

3. Fyzioterapie

a) léčba fyzikálními metodami

prohříváním, používá se u některých nemocí nervového a pohybového aparátu

b) léčba pohybem

používá se při potřebě iritovat pohyb, zvýšit pohyb, zlepšit koordinaci a tělesnou kondici, úrazy, amputace,obrna, epilepsie

4. Speciální pedagogika

využívá se u vývojových poruch, mentální retardaci, u poruch řeči, apod.